Les condicions de la presó produeixen deteriorament físic i psicoemocional a la persona i posen en qüestió el seu principi rehabilitador

You are here: